Huishoudelijk reglement en validiteitsverklaring

Om e.e.a. in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom en op zijn gemak voelt, hanteren we een huishoudelijke reglement. Kllik hier om dat te openen. Het gebruik van de baan is volledig voor eigen risico en wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Er is wel altijd iemand aanwezig die aanwijzingen kan geven en zo nodig eerste hulp kan verlenen.